Dénes Sándor


Nincs kép

1957-ben születtem Nagykanizsán.

Négy gyermekem és egy unokám van. Feleségem: Nagy Tünde középiskolai tanár a Batthyány –gimnáziumban.

1975-ben érettségiztem a Landler Jenő Gimnáziumban, majd a Szegedi Tudományegyetemen szereztem kémia-fizika szakos tanári diplomát. Tanári pályámat a Cserháti Sándor Szakközépiskolában kezdtem, ahol 12 évig dolgoztam. 1994-től a Batthyány Lajos Gimnáziumban tanítok. 1997-1998 között Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési osztályán dolgoztam középiskolai referensként. 2000-ben „Oktatási minőségügyi manager” képzésben vettem részt. 2003-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatási vezető képesítést kaptam. 2004-2009 között iskolánk igazgatója voltam.

Telefonszám: 20/349-2300

E-mail cím: denes.sandor@nagykanizsa.hu

×
Balogh László


Nincs kép

1961-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 1971 óta lakom Nagykanizsán.

Nős vagyok, feleségem a Batthyány-gimnázium magyar-német szakos tanára: Baloghné Harkány Judit. Két gyermekünk van.

A jelenlegi Batthyány-gimnáziumban érettségiztem 1980-ban, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen szereztem fizika – matematika – számítástechnika szakos középiskolai tanári oklevelet. 1986-tól visszatértem a gyökerekhez: volt gimnáziumomban tanítok. Közben okleveles humánökológus képesítést is szereztem 1993-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, így a természet és a környezet védelme is közel áll hozzám.

1994 óta a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóhelyettese voltam; 2009. augusztus 1-jétől a BLG igazgatója lettem. Munkám során többször szerveztem városi szintű környezetvédelmi akciót és kulturális rendezvényeket. Így közéleti embernek is mondhatom magam. 2001-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatási vezető képesítést szereztem. 1998 óta 290 órányi továbbképzésen vettem részt a pedagógus szakvizsgán kívül. Több civil szervezetnek vagyok tagja. Büszke vagyok sok kiállításmegnyitómra. A „Pannon Tükör” kulturális folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke vagyok 2007-től. A nagykanizsai református gyülekezet presbitere vagyok..

1998 és 2002 között önkormányzati képviselő voltam, és egyben az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát vezettem elnökként. 2002 és 2006 között ugyanezen bizottság külsős tagja voltam. 2006-tól ismét önkormányzati képviselő lettem és ismét az OKISB elnöke. 2010-ben, 2014-ben újraválasztottak ezen feladatokra..

Telefonszám: 30/204-0865

E-mail cím: balogh.laszlo61@chello.hu

×
Gether Lászlóné


Nincs kép

Telefonszám: 30/474-5098

E-mail cím: gether.krisztian@freemail.hu

--

--

--

--

--

×
Rodek György Józsefné


Nincs kép

Telefonszám: 30-500-5556

E-mail cím: rodek1@chello.hu

--

--

--

--

--

×
Kósa Gyula Béláné


Nincs kép

Telefonszám: 30/506-8950

E-mail cím: gecsa032754@freemail.hu

--

--

--

--

--

×
Szilajka Erzsébet


Nincs kép

Telefonszám: 93/311-207

E-mail cím: gyjsznk@gmail.com

1972-ben születtem Nagykanizsán.

A Nagykanizsai Család - és Gyermekjóléti Központ Család - és Gyermekjóléti Szolgálata delegáltjaként vagyok az Idősügyi Tanács tagja 2016-tól.

--

--

--

×
Török Gáborné


Nincs kép

Telefonszám: 93/313-339

E-mail cím: idosekklubja3@intezmeny.nagykanizsa.hu

--

--

--

--

--

×
Vukics József


Nincs kép

Telefonszám: 30/967-3060

E-mail cím: vukicsj@gmail.com

--

--

--

--

--

×
Karosi Lászlóné


Nincs kép

Telefonszám: 30/415-5517

E-mail cím: karosi.laszlone@gmail.com

--

--

--

--

--

×
Balogh István


Nincs kép

1997-ben 42-év szolgálati idővel vonultam nyugdíjba.

Nyugdíjba vonulásom után beiratkoztam a nagykanizsai Vasutas Nyugdíjas Klubba. 2002-2008-ig a Vasutas Nyugdíjas Klub elnöke voltam, valamint tagja voltam a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének. 2007-ben a Vasutas Nyugdíjas Klubokban végzett kiemelkedő eredményes szakmai munkámért MÁV. Vezérigazgatói Dicséretben részesültem.

2007-ben A „ TESZ Generációk” Nyugdíjasok Zala Megyei Képviselete, a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége DICSÉRŐ OKLEVÉL kitüntetést adományozta: a Nagykanizsai Vasutas Nyugdíjas és Kertbarát Klub Vezetőjének a civil életben végzett hosszú idejű áldozatkész szervező munkájáért, a kanizsai idősügy méltó képviseletéért.

2007-től tagja vagyok a Nagykanizsai Idősügyi Tanácsnak, 2008-2010-ig titkára, jelenleg tagja, valamint tagja vagyok a Zala Megyei Idősügyi Tanácsnak.
2005-tagja a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesületnek, 2006-2011-ig soros elnöke.
2011-től örökös tiszteletbeli elnöke.

2011-ben Elismerő Oklevél a Budapest-Nagykanizsa / egykor Buda- Kanizsa/ vasútvonal 150-éves évfordulója alkalmából, a vasút szolgálatában végzett kiemelkedő munkájáért, a vasúti muzeális járműpark felújításának szervezéséért és végzéséért.

2012-ben az Idősügyi Tanács Informatikai Csoport társelnöke.

Telefonszám: 30/291-1744

E-mail cím: balogh.istvan08@gmail.com

×
Mátés Józsefné


Nincs kép

Telefonszám: 30/364-6454

E-mail cím: vmanyi54@freemail.hu

--

--

--

--

--

×
Boa Sándor


Nincs kép

1962-ben szereztem oklevelet a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen.

Az akkori Dél-Zalai Állami Erdőgazdaságnál kezdtem a szolgálatot, különböző beosztásokban műszaki vezető, erdészetvezető és a jogutódtól 1994-ben műszaki osztályvezető főmérnökként mentem nyugdíjba.

2007-ben kért fel a Nagykanizsa M.J.V. vezetése, hogy vegyek részt az újjáválasztott Idősügyi Tanács munkájába. A felkérést elfogadtam, mert mindig is foglalkoztatott az idős emberek élete. Elsősorban a szociális kérdések izgattak. Az idős emberek megélhetése, családi beágyazottságuk, ennek hiányában a magányosságuk és napi gondjaik. Így lettem a szociális bizottság vezetője és az Idősügyi Tanács titkára, majd később az Idősügyi Tanács társelnöke. Jelenleg pedig az Idősügyi Tanács alelnöke.

2008-tól a Zala Megyei Idősügyi Tanácsának tagja vagyok és jelenleg alelnökként veszek részt a munkában. itt másképp jelennek meg a feladatok, mint a nagyvárosokban. Sok önkormányzattal kell kapcsolatot tartani.

2013-ban alakult meg Nagykanizsa Megyei Jogú Városban a közösség fejlesztési bizottság, amelynek elnöke vagyok.Feladata az idősek tapasztalatainak felhasználása a fiatalok felé és a fiataloknak lehetőséget adni, hogy segítséget nyújtsanak az időseknek.

Telefonszám: 20/849-2395

E-mail cím: boa.sandor@chello.hu

×
Marczin Jenőné


Nincs kép

Telefonszám: 20/525-4319

E-mail cím: gyongyiana@gmail.com

1960-ban Nagykanizsán születtem, azóta is nagykanizsai-bajcsai lakos vagyok. Férjezett, két fiúgyermek édesanyja vagyok.

Iskolai végzettségem szakács. 20 évig dolgoztam konyhán, eleinte, mint konyhalány, majd szakácsként. A nők 40 éves munkaviszonya után járó nyugdíjba vonulási lehetőséget kihasználtam, így már nyugdíjas vagyok.

2013 óta a Bajcsai Rezedák Dalkör tagja vagyok.

--

--

×
Gudlin Györgyné


Nincs kép

Telefonszám: 20/236-8714

E-mail cím: gudlinne@freemail.hu

--

--

--

--

--

×
Milávecz László


Nincs kép

Telefonszám: 30/480-3678

E-mail cím: milaveczlaszlo@indamail.hu

--

--

--

--

--

×
Paczári Árpádné


Nincs kép

--

--

--

--

--

--

×


Elnöki köszöntő

Tisztelt Időskorú Polgártársaim!Dokumentumok

  • Meghívók, előterjesztések

  • Jegyzőkönyvek

  • Megállapodások, egyéb dokumentumok


SajtófigyelőIdősekről nemcsak időseknek


Kanizsa Újság Kanizsa Tv Zalai Hírlap Zalán innen, Zalán túl


Aktuális események
Meghívó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa és Klubvezetők Tanácsa 2018. december 6-án (csütörtök) 10.00 órától együttes ülést tart.

Az ülés helye: Vasemberház Díszterme
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.
Meghívó

Napirend:
1. a.) Az Idősügyi Tanács 2019. évi feladat- és munkatervének elfogadása
Előadó: Balogh László titkár
Dr.Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó
1. b.) Az Idősügyi Tanács 2019. évi kiemelt programjainak operatív terve és költségvetése
Előadó: Karosi Lászlóné alelnök
Dr.Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó
2. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsának az iskolai közösségi szolgálat városi szintű megszervezéséről szóló Együttműködési Keretmegállapodás végrehajtásáról a 2017/2018. tanévben
Előadó: Dénes Sándor elnök
Dr.Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó
3. Idősügyi kutatás – Tájékoztató a kérdőíves felmérés szakmai értékeléséről, a „kanizsai modell” brüsszeli előadásáról
Előadó: Dr. Zsarnóczky Martin MATRALAB Nonprofit Kft. ügyvezető, kutatásvezető
Dr.Keller Krisztina Veszprémi Egyetem PEN munkatársa
Dr.Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó
4. Egyéb ügyek
a.) Elismerések átadása
b.) Szeniorok sakkdöntő 2019
c.) Szeniorok Táncestje 2019

Meghívó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 2018. szeptember 25-én (kedd) 10.00 órától ülést tart.

Az ülés helye: Vasemberház tükörterme
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.
Meghívó

Napirend:
1. Tájékoztató az „Idősekért Nagykanizsán ünnepi hét 2018” programtervéről
Előadó: Bagarus Ágnes osztályvezető
Koller Jutka ESZI intézményvezető
2. Az idősügyi klubok tárgyi működési feltételeinek helyzete
Előadó: Karosi Lászlóné alelnök
Dr.Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó
3. Támogatási Szabályzat az idősügyi klubok 2019. évi működési támogatására
Előadó: Boa Sándor alelnök
4. „Egészséges Nagykanizsát!” program 2018/2019 program- és feladatterve
Előadó: Karosi Lászlóné alelnök
Dr.Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó


Partnerszervezetek
       
 
 
 
 

- Egyesített Szociális Intézmény

- Magyar Vöröskereszt Nk-i Szervezete

- Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya

- Egészségügyi Alapellátási Intézmény

- Családsegítő Központ

- Oktatási intézmények

- Honvéd Kaszinó

- Szociális Otthon

Képek az Idősügyi Tanács és klubok életéből

    Kapcsolat,szerkesztés: dr. Szabados Gyula idősügyi referens, idosugy@nagykanizsa.hu 0620/3990726