Dénes Sándor


Nincs kép

1957-ben születtem Nagykanizsán.

Négy gyermekem és egy unokám van. Feleségem: Nagy Tünde középiskolai tanár a Batthyány –gimnáziumban.

1975-ben érettségiztem a Landler Jenő Gimnáziumban, majd a Szegedi Tudományegyetemen szereztem kémia-fizika szakos tanári diplomát. Tanári pályámat a Cserháti Sándor Szakközépiskolában kezdtem, ahol 12 évig dolgoztam. 1994-től a Batthyány Lajos Gimnáziumban tanítok. 1997-1998 között Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési osztályán dolgoztam középiskolai referensként. 2000-ben „Oktatási minőségügyi manager” képzésben vettem részt. 2003-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatási vezető képesítést kaptam. 2004-2009 között iskolánk igazgatója voltam.

Telefonszám: 20/349-2300

E-mail cím: denes.sandor@nagykanizsa.hu

×
Balogh László


Nincs kép

1961-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 1971 óta lakom Nagykanizsán.

Nős vagyok, feleségem a Batthyány-gimnázium magyar-német szakos tanára: Baloghné Harkány Judit. Két gyermekünk van.

A jelenlegi Batthyány-gimnáziumban érettségiztem 1980-ban, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen szereztem fizika – matematika – számítástechnika szakos középiskolai tanári oklevelet. 1986-tól visszatértem a gyökerekhez: volt gimnáziumomban tanítok. Közben okleveles humánökológus képesítést is szereztem 1993-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, így a természet és a környezet védelme is közel áll hozzám.

1994 óta a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóhelyettese voltam; 2009. augusztus 1-jétől a BLG igazgatója lettem. Munkám során többször szerveztem városi szintű környezetvédelmi akciót és kulturális rendezvényeket. Így közéleti embernek is mondhatom magam. 2001-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatási vezető képesítést szereztem. 1998 óta 290 órányi továbbképzésen vettem részt a pedagógus szakvizsgán kívül. Több civil szervezetnek vagyok tagja. Büszke vagyok sok kiállításmegnyitómra. A „Pannon Tükör” kulturális folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke vagyok 2007-től. A nagykanizsai református gyülekezet presbitere vagyok..

1998 és 2002 között önkormányzati képviselő voltam, és egyben az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságát vezettem elnökként. 2002 és 2006 között ugyanezen bizottság külsős tagja voltam. 2006-tól ismét önkormányzati képviselő lettem és ismét az OKISB elnöke. 2010-ben, 2014-ben újraválasztottak ezen feladatokra..

Telefonszám: 30/204-0865

E-mail cím: balogh.laszlo61@chello.hu

×
Gether Lászlóné


Nincs kép

Telefonszám: 30/474-5098

E-mail cím: gether.krisztian@freemail.hu

--

--

--

--

--

×
Rodek György Józsefné


Nincs kép

Telefonszám: 30-500-5556

E-mail cím: rodek1@chello.hu

--

--

--

--

--

×
Kósa Gyula Béláné


Nincs kép

Telefonszám: 30/506-8950

E-mail cím: gecsa032754@freemail.hu

--

--

--

--

--

×
Szilajka Erzsébet


Nincs kép

Telefonszám: 93/311-207

E-mail cím: gyjsznk@gmail.com

1972-ben születtem Nagykanizsán.

A Nagykanizsai Család - és Gyermekjóléti Központ Család - és Gyermekjóléti Szolgálata delegáltjaként vagyok az Idősügyi Tanács tagja 2016-tól.

--

--

--

×
Török Gáborné


Nincs kép

Telefonszám: 93/313-339

E-mail cím: idosekklubja3@intezmeny.nagykanizsa.hu

--

--

--

--

--

×
Vukics József


Nincs kép

Telefonszám: 30/967-3060

E-mail cím: vukicsj@gmail.com

--

--

--

--

--

×
Karosi Lászlóné


Nincs kép

Telefonszám: 30/415-5517

E-mail cím: karosi.laszlone@gmail.com

--

--

--

--

--

×
Balogh István


Nincs kép

1997-ben 42-év szolgálati idővel vonultam nyugdíjba.

Nyugdíjba vonulásom után beiratkoztam a nagykanizsai Vasutas Nyugdíjas Klubba. 2002-2008-ig a Vasutas Nyugdíjas Klub elnöke voltam, valamint tagja voltam a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének. 2007-ben a Vasutas Nyugdíjas Klubokban végzett kiemelkedő eredményes szakmai munkámért MÁV. Vezérigazgatói Dicséretben részesültem.

2007-ben A „ TESZ Generációk” Nyugdíjasok Zala Megyei Képviselete, a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége DICSÉRŐ OKLEVÉL kitüntetést adományozta: a Nagykanizsai Vasutas Nyugdíjas és Kertbarát Klub Vezetőjének a civil életben végzett hosszú idejű áldozatkész szervező munkájáért, a kanizsai idősügy méltó képviseletéért.

2007-től tagja vagyok a Nagykanizsai Idősügyi Tanácsnak, 2008-2010-ig titkára, jelenleg tagja, valamint tagja vagyok a Zala Megyei Idősügyi Tanácsnak.
2005-tagja a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesületnek, 2006-2011-ig soros elnöke.
2011-től örökös tiszteletbeli elnöke.

2011-ben Elismerő Oklevél a Budapest-Nagykanizsa / egykor Buda- Kanizsa/ vasútvonal 150-éves évfordulója alkalmából, a vasút szolgálatában végzett kiemelkedő munkájáért, a vasúti muzeális járműpark felújításának szervezéséért és végzéséért.

2012-ben az Idősügyi Tanács Informatikai Csoport társelnöke.

Telefonszám: 30/291-1744

E-mail cím: balogh.istvan08@gmail.com

×
Mátés Józsefné


Nincs kép

Telefonszám: 30/364-6454

E-mail cím: vmanyi54@freemail.hu

--

--

--

--

--

×
Boa Sándor


Nincs kép

1962-ben szereztem oklevelet a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen.

Az akkori Dél-Zalai Állami Erdőgazdaságnál kezdtem a szolgálatot, különböző beosztásokban műszaki vezető, erdészetvezető és a jogutódtól 1994-ben műszaki osztályvezető főmérnökként mentem nyugdíjba.

2007-ben kért fel a Nagykanizsa M.J.V. vezetése, hogy vegyek részt az újjáválasztott Idősügyi Tanács munkájába. A felkérést elfogadtam, mert mindig is foglalkoztatott az idős emberek élete. Elsősorban a szociális kérdések izgattak. Az idős emberek megélhetése, családi beágyazottságuk, ennek hiányában a magányosságuk és napi gondjaik. Így lettem a szociális bizottság vezetője és az Idősügyi Tanács titkára, majd később az Idősügyi Tanács társelnöke. Jelenleg pedig az Idősügyi Tanács alelnöke.

2008-tól a Zala Megyei Idősügyi Tanácsának tagja vagyok és jelenleg alelnökként veszek részt a munkában. itt másképp jelennek meg a feladatok, mint a nagyvárosokban. Sok önkormányzattal kell kapcsolatot tartani.

2013-ban alakult meg Nagykanizsa Megyei Jogú Városban a közösség fejlesztési bizottság, amelynek elnöke vagyok.Feladata az idősek tapasztalatainak felhasználása a fiatalok felé és a fiataloknak lehetőséget adni, hogy segítséget nyújtsanak az időseknek.

Telefonszám: 20/849-2395

E-mail cím: boa.sandor@chello.hu

×
Marczin Jenőné


Nincs kép

Telefonszám: 20/525-4319

E-mail cím: gyongyiana@gmail.com

1960-ban Nagykanizsán születtem, azóta is nagykanizsai-bajcsai lakos vagyok. Férjezett, két fiúgyermek édesanyja vagyok.

Iskolai végzettségem szakács. 20 évig dolgoztam konyhán, eleinte, mint konyhalány, majd szakácsként. A nők 40 éves munkaviszonya után járó nyugdíjba vonulási lehetőséget kihasználtam, így már nyugdíjas vagyok.

2013 óta a Bajcsai Rezedák Dalkör tagja vagyok.

--

--

×
Gudlin Györgyné


Nincs kép

Telefonszám: 20/236-8714

E-mail cím: gudlinne@freemail.hu

--

--

--

--

--

×
Milávecz László


Nincs kép

Telefonszám: 30/480-3678

E-mail cím: milaveczlaszlo@indamail.hu

--

--

--

--

--

×
Paczári Árpádné


Nincs kép

--

--

--

--

--

--

×


Elnöki köszöntő

Tisztelt Időskorú Polgártársaim!Dokumentumok

  • Meghívók, előterjesztések

  • Jegyzőkönyvek

  • Megállapodások, egyéb dokumentumok


SajtófigyelőIdősekről nemcsak időseknek


Kanizsa Újság Kanizsa Tv Zalai Hírlap Zalán innen, Zalán túl


Aktuális események
Meghívó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 2019. július 18-án (csütörtökön) 10.00 órától ülést tart.

Az ülés helye: Vasemberház Díszterme
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.
Meghívó

Napirend:
1. Aktuális
Előadó: Dénes Sándor polgármester, az Idősügyi Tanács elnöke

Meghívó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 2016. december 14-én (szerda) 10.00 órától ülést tart.

Az ülés helye: Vasemberház tükörterme
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.
Meghívó

Napirend:
1. Az Idősügyi Tanács 2017. évi feladat- és munkatervének elfogadása
Előadó: Balogh László titkár
2. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsának az iskolai közösségi szolgálat városi szintű megszervezéséről szóló Együttműködési Keretmegállapodás végrehajtásáról a 2015/16. tanévben
Előadó: Dénes Sándor elnök
3. "Mindenki mindenkiért" - Városi bűnmegelőzési projektpályázat benyújtása
Előadó: Karosi Lászlóné alelnök
4. Egyéb ügyek

Meghívó

Nagykanizsa MJVÖ Idősügyi Tanácsa - az ERAKLIN Táncklub Egyesület támogatásával - 2016. november 28-án rendezi meg a tavaly novemberben elindított, és a város, valamint a Honvéd Kaszinó régi, nemes hagyományait felidézni szándékozó "SZENIOROK TÁNCESTJE 2016" eseményét.

A táncverseny felhívása valamint a nevezési lap innen letölthető:
Plakát
Felhívás és nevezési lap

A rendezvényre várunk minden táncot szerető nagykanizsai polgárt is!

Dénes Sándor polgármester,
az Idősügyi Tanács elnöke

Meghívó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 2016. szeptember 29-én (csütörtök) 10.00 órától ülést tart.

Az ülés helye: Vasemberház tükörterme
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.
Meghívó

Napirend:
1. Tájékoztató az „Idősekért Nagykanizsán ünnepi hét 2016” programjairól
Előadó: Koller Jutka ESZI intézményvezető
Bagarus Ágnes osztályvezető
2. Beszámoló az Idősügyi Tanács 2016. I. félévi munkájáról
Előadó: Dénes Sándor elnök
3. Tájékoztató a Szenior Hírportál továbbfejlesztéséről, javaslatok a www.webdoki.eu kialakításához
Előadó: Dénes Sándor elnök
4. „Gyalogló Világnap 2016 Nagykanizsa” – klubok csatlakozása, részvétele
Előadó: Karosi Lászlóné alelnök
5. Szeniorok Iskolája – az elmúlt 6 félév értékelése, javaslatok a bővítésre
Plakát
Jelentkezési lap
Előadó: Dénes Sándor elnök

Meghívó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 2016. március 10-én (csütörtök) 10.00 órától ülést tart

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalója
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Meghívó

Napirend:
1. Beszámoló az Idősügyi Tanács 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Dénes Sándor elnök
2. Támogatási felhívás az idősügyi klubok működési támogatására
Előadó: Dénes Sándor elnök
3. Az Idősügyi Tanács 2016.évi kiemelt programjainak operatív terve
Előadó: Dénes Sándor elnök
4. Javaslat a Madridi Nemzetközi Idősödési Cselekvési Akcióterv Regionális Végrehajtásáról szóló Nemzeti Jelentéshez
Előadó: Dénes Sándor elnök
5. Egyéb ügyek

Meghívó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 2016. január 5-én (kedd) 16.00 órától ülést tart

Az ülés helye: Honvéd Kaszinó földszinti nagyterme
Nagykanizsa, Ady u. 7.
Meghívó

Napirend:
1. Támogatási szabályzat módosítása
2. Egyéb ügyek
3. Újévi köszöntő

Meghívó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 2015. december 15. (kedd) 11.00 órától ülést tart

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Meghívó

Napirend:
1. A 2016. évi feladat- és munkaterv elfogadása
2. Az Idősügyi Tanács és a klubok közti együttműködés, kommunikáció kialakítása, „Időskori Aktivitás” munkacsoport létrehozása

Meghívó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsának Klubvezetői Tanácsa 2015. december 9. (szerda) 10.00 órától ülést tart.

Az ülés helye: Vasember-ház Tükörterme
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.
Meghívó

Napirend:
1. Az Idősügyi Tanács honlapjának továbbfejlesztése - klubok közti együttműködés, kommunikáció kialakítása, munkacsoport létrehozása
2. Tájékoztató az idősügyi klubok működésének tárgyi feltételeiről

Meghívó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat és Idősügyi Tanácsa 2015. november 17-én(kedd) 10.00 órától ülést tart.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló

Napirend:
1. Beszámoló az Idősügyi Tanács 2015. I.- III. negyedéves munkájáról (írásban)
2. Tájékoztató a közösségi szolgálat 2014/2015.tanévi eredményeiről (írásban)
3. Az Idősügyi Tanács honlapjának továbbfejlesztése (írásban)
4. Egyéb ügyek

Felhívás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat és Idősügyi Tanácsa – együttműködve az Eraklin Táncklub Egyesülettel – 2015. NOVEMBER 30-án megrendezi a "Szeniorok Táncestjét", egyúttal meghirdeti a Szeniorok táncversenyét is.

Plakát

Részletes felhívás, Jelentkezési lap szerkeszthető formátumban innen tölthető le:
Felhívás
Jelentkezési lap

Felhívás

Újra indul az idősek képzése!

November 2-től a Szenior Iskola örökifjú diákjai ismét "benépesíthetik" a Batthyány Lajos Gimnázium, a Dr. Mező Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár padjait. Most már nemcsak informatikát illetve angolt tanulhatnak az idősek, hanem német nyelvet is, sőt a korábban eredményesen tanulók számára haladó angol és informatika is indul.

Jelentkezési határidő: 2015. október 20.

Jelentkezési lap 2015 őszi német tanfolyamra
Jelentkezési lap 2015 őszi EZÜSTNET HALADÓ tanfolyamra
Jelentkezési lap 2015 őszi EZÜSTNET KEZDŐ tanfolyamra
Jelentkezési lap 2015 őszi angol KEZDŐ tanfolyamra
Jelentkezési lap 2015 őszi angol HALADÓ tanfolyamra

Ünnepélyes tanévnyitó: 2015. október 27. (kedd) 14.30.
Helye: Medgyaszay Ház

Bővebb információ:
E-mail: idosugyitanacs@gmail.com
Plakát

Felhívás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idősügyi Tanácsa felhívást tesz közzé a város lakossága, az oktatási intézmények, egyéb közösségek felé, hogy csatlakozzanak a Gyalogló Világnapi rendezvényhez, és minél többen vegyenek részt a 2015. október 8-án (csütörtökön) sorra kerülő „6 km az egészségért” gyalogtúrán.

Polgármesteri felhívás itt megtekinthető.
Az esemény plakátja itt érhető el.

Hirdetmény

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat és Idősügyi Tanácsa – együttműködve az Eraklin Táncklub Egyesülettel –

"Angyalok tánca"

címmel táncversenyt hirdet.

A felhívás és a további információk itt érhetők el.
Jelentkezési lap Word formátumban itt érhető el.

Meghívó

Tisztelt nagykanizsai polgárok! Kedves diákok!

A növekvő kerékpáros-forgalom miatt fontos, hogy a KRESZ szabályait minél jobban megismerje a közlekedés valamennyi résztvevője, idős és fiatal egyaránt.

Ehhez kívánunk segítséget nyújtani a 2015. június 9-i rendezvényünkkel, mely nyilvános, arra tisztelettel meghívom Nagykanizsa város nemcsak időskorú lakosságát!

Kérem Önöket, hogy töltsék ki a kerékpáros közlekedés szabályainak jobb megismerését elősegítő KRESZ-totónkat is!

Dénes Sándor
polgármester,
az Idősügyi Tanács elnöke

Közlemény

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények támogatásával az időskorúak részére 2015 tavasszal is indul az "EZÜSTNET" , összesen 30 órás alapfokú számítógépes képzés valamint a "Bevezetés az ANGOL nyelvbe" tanfolyam.

Jelentkezési határidő: 2015. február 26. Jelentkezési lapok innen letölthetők:

ANGOL tanfolyam >>>

EZÜSTNET tanfolyam >>>


Partnerszervezetek
       
 
 
 
 

- Egyesített Szociális Intézmény

- Magyar Vöröskereszt Nk-i Szervezete

- Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya

- Egészségügyi Alapellátási Intézmény

- Családsegítő Központ

- Oktatási intézmények

- Honvéd Kaszinó

- Szociális Otthon

Képek az Idősügyi Tanács és klubok életéből

    Varga Veronika: +36208492491, Bali Veronika:+36306303829 idosugy@nagykanizsa.hu