Szervezet neve Székhely, cím Képviselő
elérhetősége
Szervezet
tagjainak száma
Elérhetőség,
nyitvatartás
Zala Megyei Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Szervezete
2019. január 1-i állapot szerint
8800 Nagykanizsa,
Petőfi u. 5.
Béres János
8800 Nagykanizsa, Platán sor 10/a
30/230-4685
beres.janos2@t-online.hu
17 nyugdíjas szervezet 850 taggal 8800 Nagykanizsa,
Medgyaszay Ház

Minden páros kedden 9.00-14.00
 
Bemutatkozás

A Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete 1991.05. 11.-én alakult meg, Nagykanizsán a helyi és a városkörnyéki  nyugdíjas klubok kezdeményezésére és részvételével.
Bíróságon bejegyzett közhasznú jogi személy, önkéntes nonprofit társadalmi szervezetként működik
.
Egyesületekre vonatkozó jogszabályok szerint végzi tevékenységét.

Tagjai: nyugdíjas klubok, egyesületek, civil szervezetek.

Tagszervezeteinek száma 31. / de  nem csak a szervezet tagjainak, hanem hozzáforduló nyugdíjas tagok érdekeit is igyekszik teljesíteni./

Szervezeti felépítése:

  A szervezetet 12 tagú elnökség irányítja.

 Elnöke:  Béres János

 A klubokat a szervezetek elnökei képviselik elnökségi üléseken és a küldöttgyűlésben, valamint  a megválasztott bizottságokban.

A szervezete feladata:

  A megye időskorú lakosságának érdekvédelmi képviselete, jogainak érvényre juttatása. Az idősek társadalmi megbecsülésének elősegítése, egész-ségi, sport, kulturális  szükségleteinek kielégítése.
Tagszervezetek tevékenységének összehangolása, társadalmi s közéleti együtt-működés feltételeinek megteremtése. A nyugdíjasok életkörülményeinek figyelemmel kisérése, a helyi s megyei valamint országos hatáskörű szervekkel. Tevékenységét demokratikus módszerekkel valósítja meg. Közhasznú szolgáltatásait önkéntes munkával, térítésmentesen végzi.